Vështrime

100 skandale s’un um ndalin

Qeveria Haradinaj po shënon rreth 400 ditë të mandatit qeverisës. Për këto 400 ditë, janë së paku 100 skandale e keqpërdorime të mëdha, apo një në çdo të katërtën ditë. Ja një përmbledhje e tyre:

1. Qeveria Haradinaj rriti numrin e ministrive nga 19 në 21, duke krijuar ministri pa mision të qartë dhe duke krijuar shumë ministri që mbulojnë fusha të njëjta;