Vështrime

Neglizhenca që mund të na lërë pa Ujmanin

Mbishkrimi në pllakën e ndryshkur prej llamarine ngjitur në një shtyllë elektrike është gjurma e vetme përreth liqenit që dëshmon se njëherë e një kohë këtë zonë e kanë menaxhuar autoritetet kosovare, shqiptarë e serbë së bashku.

“Repsisht ndalohet larja dhe peshkimi në afer. pendës 500 m - Strogo zabranjeno kupanje i pecanje blizu brane 500 m”, shkruan aty së pari në shqip e më pas në serbisht. Shkronjat vështirë lexohen, sepse i ka gërryer pesha e kohës. Me gjithë gabimet drejtshkrimore në shqip, mbishkrimi ka mbetur dëshmi e para më shumë se tri dekadave, kur edhe në veri të Kosovës respektohej gjuha shqipe si gjuhë e parë zyrtare.