Vështrime

Politikanët e Luginës së Preshevës vetëm me formalitete deklarative

Politikanët e Luginës së Preshevës vetëm me formalitete deklarative

Mbledhja e liderëve politikë dhe këshilltarëve shqiptarë të tre kuvendeve - Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, për të marrë vendim të rëndësishëm që ka të bëjë me të drejtat e shqiptarëve të kësaj ane, në parim duhet të duartrokitet dhe si e tillë ishte më se e domosdoshme, edhe pse shumë e vonuar. Por, pas një sërë deklaratash që janë tashmë të nxjerra si: Referendumi i 1 dhe 2 marsit të vitit 1992, Marrëveshja e Konçulit 2001, Platforma politike e janarit të vitit 2006, Masat urgjente për afirmimin e të drejtave të shqiptarëve - Plani 7 pikësh i marsit 2013, Rezoluta e Parlamentit të Republikës së Kosovës, të majit 2013, Vendimi mbi formimin e Asociacionit të shqiptarëve në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë të 12 shtatorit të vitit 2015, po shkohet më shumë vetëm me formalitete deklarative dhe nuk veprohet konkretisht asgjë.

Partitë politike lokale vetëkënaqen me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të tyre nëpër këto kuvende, që i organizojnë zakonisht çdo katër apo pesë vjet sa për të thënë se po bëjnë përpjekje maksimale për kërkimin e të drejtave të shqiptarëve në këto komuna. Se nxjerrja e deklaratave vetëm politike në shekullin XXI nuk i bëjnë përshtypje as Beogradit, gjë që as që tenton që t’i pengojë, pasi që deri më tani nuk është jetësuar asnjë deklaratë e nxjerrë, për më tepër as që është bërë përpjekje për mundësinë e zbatimit të tyre.