TEMPUS

Ademi: Ka raste kur vendimet për paraburgim bien pre e ndikimit publik

Burim Ademi

Burim Ademi, gjykatës i Gjykatës së Apelit, në emisionin “Tempus” në KTV, ka thënë se ka raste kur vendimet për paraburgim bien nën ndikimin e publikut. 

“Fatkeqësisht, ne e kemi vërejtur nga praktika e përgjithshme ku ka edhe situata të tilla, ku gjyqtari për shkak të presionit publik edhe ka marrë vendim për caktim ose moscaktim të masës së paraburgimit të një rasti konkret”, ka theksuar Ademi. 

Ai ka thënë se Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka ndërtuar disa standarde.
Gjykatësi ka deklaruar se kur Gjykata e Apelit konsideron se pretendimet janë të njëjta, është i mjaftueshëm arsyetimi i Apelit për të mbështetur arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë.

Sipas gjykatësit Ademi, ka situata kur ka edhe presion në kontekst të publikut, kur bëhet një çështje problematike edhe në medie dhe gjyqtari i rastit bie nën ndikimin e tillë.

Në lidhje me këtë, ai ka deklaruar se këtu është roli kryesor i Akademisë së Drejtësisë.

“Mendoj se këtu është roli kryesor i Akademisë së Drejtësisë, për ta trajtuar çështjen e zhvillimit të shkathtësive të gjyqtarëve që thjesht ta këqyrin çështjen që e kanë përballë për të vendosur dhe fare mos të merren me çështje të mediave dhe çështje të publikut se çfarë diskutohet për atë fenomen të ngjarjes që ka ndodhur dhe për të cilën ka ardhur në Gjykatë për t’u trajtuar”, ka shtuar ai.

Sipas tij për Gjykatën e Apelit është e rëndësishme, kur gjykata e shkallës së parë edhe arsyeton vendimin që e ka marrë, “pra arsyeton specifikisht pse ekzistojnë rrethanat në rastin konkret”.

Lexo përditësimet tjera
Afrim Shala

Shala: Me anëtarësim në KiE, kosovarët mund t’i drejtohen Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut

Gjykatësi në Gjykatën Supreme, Afrim Shala, ka thënë se nëse Kosova bëhet pjesë e Këshillit të...