TEMPUS

Gjykatësi i Supremes: Ende shumë lëndë të vjetra, mund të jenë subjekt i trajtimit në GJEDNJ

Afrim Shala

Afrim Shala, gjykatës i Gjykatës Supreme, në emisionin “Tempus” në KTV, ka theksuar se ka shumë lëndë të vjetra, të cilat mund të jenë subjekt i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ).
Ai ka deklaruar se gjetjet e tyre nuk janë të mira dhe se vlerësimet e tyre janë shqetësuese.

“Për arsye se gjatë hulumtimeve tona, gjatë analizave tona, ne kemi parë se gjykatat janë të ngarkuara me raste të vjetra, sidomos të rasteve civile edhe kemi pa që qytetarët tanë të presin me vite të tëra për ta marrë drejtësinë e tyre në kohë të duhur”, ka thënë gjykatësi Shala.

Ai ka theksuar se ka ende raste të vjetra, sidomos në katër gjykata, e që sipas tij prin Gjykata Themelore në Prishtinë, Divizioni Civil.

“…në radhë të parë prin Gjykata Themelore në Prishtinë, Divizioni Civil, ku nga të dhënat tona që kemi siguruar, rezulton se aty janë një numër tejet i madh i rasteve civile, që po presin zgjidhje që disa vite me radhë”, ka theksuar ai.

Sipas gjykatësit Shala, raste që do të mund të ishin objekt i shqyrtimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, është edhe Gjykata Komerciale, e sidomos Dhomat e Shkallës së Parë.

“Gjithashtu në këtë drejtim, vlen të përmendet edhe Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, ku në bazë të analizave tona kemi parë që aty ka një numër të madh të rasteve që presin me vite të tëra për t’u zgjidhur”, ka deklaruar Shala.

Po ashtu, ai ka thënë se edhe në Gjykatën e Apelit rezulton se ka një numër të caktuar të lëndëve civile, të cilat presin të zgjidhen, e të cilat sipas këtyre dy planeve strategjike, cilësohen si raste të vjetra.
 

Lexo përditësimet tjera
Afrim Shala

Shala: Me anëtarësim në KiE, kosovarët mund t’i drejtohen Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut

Gjykatësi në Gjykatën Supreme, Afrim Shala, ka thënë se nëse Kosova bëhet pjesë e Këshillit të...