Tempus

Shala: Qartazi kemi të bëjmë me vepër penale të terrorizmit

 

Gzim Shala, hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi (IKD), ka thënë se lidhur me sulmin e djeshëm në veri dhe zhvillimet tjera pas tij, pa mëdyshje kemi të bëjmë me terrorizëm. Ai ka deklaruar se Kosova duhet të garantojë gjykim të drejtë në këtë rast.

“Nga mënyra e kryerjes së këtyre veprave penale, nga ajo që shohim nga armatimi që është sekuestruar definitivisht se shihet qartazi se kemi të bëjmë me vepër penale të terrorizmit dhe vepra penale e terrorizmit do të thotë që është shumë më e rëndësishme për nga qëllimi që ka se sa për nga pasojat që lë. Sipas Kodit Penal, me vepër penale të terrorizmit kuptohen situatat kur kryhen një sërë veprash penale, 19 të listuara në Kodin Penal të Republikës së Kosovës e të cilat kanë për qëllim destabilizimin e vendit, frikësimin e popullsisë në masë ose detyrimin e institucioneve për të kryer veprime të caktuara ose për të mos ndërmarrë veprime të caktuar”, ka theksuar Shala në emisionin “Tempus” në KTV.