Tempus

Alija: Politika, pengesa kryesore në mosndëshkimin e krimeve të luftës

Amer Alija
 

Amer Alija, koordinator i projektit të monitorimeve të gjykimeve për krime lufte – Fondi për të Drejtën Humanitare, në “Tempus” ka thënë se politika është pengesa kryesore për mosndëshkimin e krimeve të luftës dhe se duhet bashkëpunim ndërkombëtar në këtë drejtim.

“Në maj të vitit 2019 e kanë aprovuar ligjin për gjykimet në mungesë, ky ligj ka pësuar dy ndryshime deri në këtë moment. Ndryshimi i fundit do të hyjë në fuqi me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale në shkurt të këtij viti”, tha Alija.