Tech

Instagrami kërkon falje për një gabim në ‘hashtag’

Instagrami kërkon falje për një gabim në ‘hashtag’
 

Instagrami ka kërkuar falje pas një gabimi me algoritmin e tij për të promovuar përmbajtjen dietale tek përdoruesit me çrregullime në stomak. Ky algoritëm kishte për qëllim rekomandimin automatik të përmbajtjes së dietës me një kërkim të thjeshtë, mirëpo, përmbajtja në aspektin shëndetësor ishte e gabuar.

Aktivistët e çrregullimeve të të ngrënit kanë thënë për BBC-në se njerëzve të pambrojtur mund t’u shkaktohen probleme.