Tech

Hackerët e bardhë i zbrazin ATM-të edhe pa i prekur fare

Hackerët e bardhë i zbrazin ATM-të edhe pa i prekur fare
 

Dihet se “hackerët e bardhë” i përqendrojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre në anët pozitive dhe jo negative të sigurisë kompjuterike. Qëllimi i tyre kryesor është t’i nxjerrin në pah dobësitë/lëshimet në sistemet kompjuterike dhe të ndihmojnë në përmirësimin e tyre.

Të gjithë punojnë për ta përmirësuar sigurinë e tyre kibernetike, dhe më pas vijnë hackerët e bardhë dhe e hackojnë këtë siguri. Por me një qëllim. Pas punës së tyre ata e marrin një raport se ku janë të gjitha pikat e dobëta.