Tech

Facebooku kritikohet edhe për një defekt në ruajtjen e të dhënave personale

Facebooku kritikohet edhe për një defekt në ruajtjen e të dhënave personale

​Facebook edhe njëherë është vënë në qendër të kritikave duke vënë në pikëpyetje përdorimin e të dhënave personale.

Përdoruesit tashmë kanë zbuluar se Facebook i lejon njerëzit të bëjnë kërkime duke përdorur numrin e telefonit, edhe në rast se ju nuk e keni publik këtë informacion për të tjerët.