Te Linda

Lëngje të shëndetshme

Për dobësim:

1 trangull mesatar