SOT

Ragbistet e para kosovare me synime të mëdha

 

Edhe pse nuk ka traditë të gjatë në vend, si sport, ragbi ka arritur të mbledhë të rinj sportdashës në Kosovë.

Por, janë të rejat ragbiste, ato të cilat synojnë ta zhvillojnë më tej një sport të tillë.