SOT

Dimri sërish vjen me ndotje të lartë të ajrit në Prishtinë

 

Me fillimin e uljes së temperaturave në Prishtinë, ka filluar të vërehet edhe ndotja e ajrit.

Matësi në qendër të qytetit tregon se ajri është i pashëndetshëm.