SOT

Financimi i patundshmërive nga Raiffeisein Leasing

 

Veprimtaria kryesore e “Raiffeisen Leasing Kosovo” është ofrimi i lizingut financiar për asete të luajtshme dhe të paluajtshme.

E klientët rezidentë që duan ta blejnë banesën apo shtëpinë e ëndrrave, këtë mund ta arrijnë përmes financimit nga ana e “Raiffeisen Leasing”, të cilët financojnë 80% të vlerës, ndërsa 20% paguhet nga klienti.