SOT

Kërkohet heqje e TVSH-së për pecetat higjienike

 

Të flasësh për ciklin e higjienën menstruale në shoqërinë kosovare vazhdon të konsiderohet si temë tabu.

Thyerjen po synon ta bëjë organizata EKOKOSËOMEN përmes diskutimeve me nxënëse.