SOT

Fatos Lleshi, një nga dy poçarët e vetëm që ka Kosova

Fatos Lleshi, një nga dy poçarët e vetëm që ka Kosova

Ky është Fatos Lleshi nga Gjakova, një ndër dy poçarët e vetëm që ka Kosova.

 

Ky është Fatos Lleshi nga Gjakova, një ndër dy poçarët e vetëm që ka Kosova.

Edhe pse konsiderohet zeje në zhdukje, megjithatë, poçaria mbetet zanat mjaft unik për t’u praktikuar.