SOT

Mulliri e oda që u rindërtuan për t'i ruajtur traditat


Në fshatin Strellc i Epërm në Komunën e Deçanit gjendet mulliri i Hasanramajve. Si çdokund nëpër Deçan, uji është i mjaftueshëm për nevojat e mullinjve, pasi që vjen nga bjeshkët, transmeton Koha.

 


Në fshatin Strellc i Epërm në Komunën e Deçanit gjendet mulliri i Hasanramajve. Si çdokund nëpër Deçan, uji është i mjaftueshëm për nevojat e mullinjve, pasi që vjen nga bjeshkët, transmeton Koha.

Mulliri është 120 vjet i vjetër, por është rindërtuar pas djegies në luftën e fundit në Kosovë, me qëllimin e ruajtjes së traditës punës së gjeneratave të kaluara të mullisve.