SOT

Rëndësia e laboratorëve në shkolla

 

Lëndët e shkencave natyrore janë të parat që e fitojnë vëmendjen e nxënësve.

Eksperimentet janë ato që i bëjnë lëndët më tërheqëse.