SOT

Librat e rekomanduar për fëmijë

 

Librat për fëmijë i mësojnë ata ta shohin botën nga një pikëpamje tjetër.

Leximi që në moshë të re u ndihmon fëmijëve të zhvillohen në shumë aspekte, si në zgjerimin e imagjinatës e aftësitë në të shkruar.