SOT

Ambiente të rinovuara në shoqatën e të shurdhërve

Ky është objekti që tash e shumë vjet i takon Shoqatës së të Shurdhërve në Prishtinë, e që së fundmi mori një pamje krejtësisht ndryshe.

Tashmë gjithçka është rinovuar dhe është e re.