SOT

Rëndësia e mbajtjes së maskës në mënyrë të duhur

Shumica e qytetarëve po mbajnë maska. Disa i vendosin siç duhet apo të tjerë edhe gabimisht, pavarësisht se mbajtja e tyre është obligative.

Kjo ka bërë që në barnatore të ketë rritje të kërkesës për to.