SOT

Specie të rralla në parkun e Gërmisë

Është një nga hapësirat më të frekuentuara në kryeqytet.

Parku i Gërmisë, përveç hapësirave rekreative që ofron për vizitorët, ruan një botë të pasur me florë dhe faunë.