SOT

Kultivimi i buallicave në Kosovë

Janë mbi 300 sosh.

E, për këto buallica kujdeset Bledion Rushiti.