Shtojca për Kulturë

Prishtina e 23 tetorëve më 1912 dhe 1915

Prishtina në vitet ‘20 të shekullit XX
 

Në periudhën kohore trevjeçare 1912 – 1915 kryeqendra e sotme e Kosovës i përjetoi dy okupime, së pari atë serb dhe më pastaj okupimin bullgar. Në vijim do të sjellim imazhe nga koha e dy okupimeve të paraqitura prej autorëve serbë dhe atyre bullgarë, në fund të tetorit të viteve 1912 dhe 1915, bashkëngjitur edhe materiale që ruhen në dy arkivat shtetërore të Serbisë dhe Bullgarisë. Duke u mbështetur në statistikat zyrtare të regjistrimit të popullsisë të viteve 1912, 1917, 1921 dhe të fundit të vitit 1924, si pasojë e luftërave, vrasjeve, dëbimeve dhe formave të tjera të dhunës, rezulton që Prishtina i ka “humbur” gjithsej 3414 banorë

Të gjithë serbët në Prishtinë kërkojnë armë dhe i vendosin kryqet në fesat e tyre

Korrespondenti i gazetës “Zastava” të Novi Sadit, Jasha Tomiq, që ishte në përcjellje të shtabit të ushtrisë serbe qëndroi në Prishtinë në javën e fundit të tetorit të vitit 1912, pra në ditët e para kur Prishtina u okupua prej ushtrisë serbe.