Shtojca për Kulturë

Emrat vetjakë dhe nacionaliteti në Serbinë mesjetare

Faksimile e artikullit “Emrat vetjakë dhe nacionaliteti në Serbinë mesjetare” të Stanoje Stanojeviqit botuar në “Južnoslovenski Filolog”, VIII, Beograd, 1928-1929, ff. 151-154
 

Duke u mbështetur në lëndën e shpalosur, një gjë është e qartë dhe e sigurt: emrat vetjakë në përmendoret tona mesjetare në asnjë rast nuk mund të merren si dëshmi prej të cilave mund të nxirret besueshëm nacionaliteti i dikujt

Stanoje Stanojeviq

Zakonisht pandehet sikur emrat vetjakë në krisobulat tona mesjetare tregojnë nacionalitetin e personit për të cilin bëhet fjalë. Së këndejmi, çdo njeri me emër vllah në dokumentet tona merret si i nacionalitetit vllah, ashtu sikurse edhe çdo njeri me emër shqiptar merret për shqiptar. Në shqyrtesa të ndryshme janë zhdrivilluar në këso mënyre emrat vetjakë në përmendoret tona – mes të tjerësh edhe St. Novakoviqi dhe prof.. K. Jireçeku. Sidoqoftë, kjo pikëpamje është e pasaktë dhe e gabuar. Nga krisobulla e parë e Deçanit, e cila përgjithësisht ka më së shumti emra vetjakë të ruajtur, unë kam mbledhur e radhitur të dhëna te të cilat vihet re se ka pasur raste kur babai mbante emër të huaj (vllah, shqiptar apo bullgar), kurse i biri i tij emër serb (1), apo, në të kundërtën, babai mbante emër serb, kurse i biri emër të huaj (II). Tutje ka pasur raste kur gjyshi mbante emër të huaj, por nipi apo nipërit kishin emra serbë (III); ndonjëherë gjyshi mbante emër serb, kurse ka nipi emër të huaj (IV). Ka raste kur gjyshi mban emër serb, djali emër të huaj, kurse nipërit sërish mbajnë emra serbë (V). Ndonjëherë babai e djali kanë emra serbë, kurse nipërit emra të huaj (VI). Herë-herë ka raste kur një njeri ka emër të huaj, kurse djali dhe nipi kanë emra serbë (VII). Në fund, ndodh goxha shpesh që vëllezërit mbajnë emra të ndryshëm: njëri serb, kurse tjetri të huaj (VIII).

I

Babai, emër i huaj   /   Biri, emër serb

Shleman   /   Rajko (4)
Mavren   /   Rajko (5)
Hinat   /   Brajan (8)
Abas   /   Dojin (9)
Çohlo   /   Bogoje (12)
Balvan   /   Ozrak (15)
Boçan   /   Bogoje (16)
Vilijan   /   Pribislav (27)
Negun   /   Drashko (29)
Neshust   /   Dragan (32)
Parosh   /   Gradoje (33)
Pop Shorjak   /   Bogoje (33)
Tanush   /   Boljko (44)
Shodoje   /   Dragija (46)
Gjin   /   Mojan (50)
Baldovin   /   Milesha (50)
Bun   /   Hotilo (51)
Bedeç   /   Radeta (53)
Maus   /   Vojko (57)
Shapran   /   Drajko (60)

II
Babai, emër serb    /   Biri, emër i huaj

Bogdan   /   Borhan (7)
Maroje   /   Beran (10)
Milohnja   /   Gorg-Rajko-Curi (10)
Butko   /   Shoq-Dobroslav (11)
Nikola   /   Hinat-Ninoje (11)
Pop Dobroslav   /   Rahut (13)
Sedrag   /   Batavala-Milko (26)
Radin   /   Drashko-Rajko-Gjon (28)
Bogdan   /   Progon (30)
Dobraçin   /   Bratush (31)
Radomir   /   Negaç (32)
Dobroslav   /   Rag (36)
Drajko   /   Bagresh (36)
Bogdan   /   Lesh (37)
Vasil   /   Mirut (39)
Radovan   /   Pilish (46)
Priboje   /   Baldovin (48)
Grade   /   Sharban (51)
Miroslav   /   Brajun-Bun (51)
Draja   /   Baldovin-Kostadin (52)
Radan   /   Baldovin (53)
Vojisil   /   Lepçin (53)
Negoslav   /   Shishat (54)
Hranoje Ukopaj   /   Barbe (60)

III

Gjyshi, emër i huaj    /   Nipi, emër serb

Bukur   /   Brajko-Miloslav (5)
Dminko   /   Mirçin-Radoslav (6)
Shiran   /   Milen (6)
Odram   /   Tvrdoje-Mirko-Milosh (7)
Shin   /   Bogdan-Rajko (13)
Dudlj   /   Milovan-Dragoslav (16)
Bebej   /   Bojic-Mirko (23)
Lun   /   Rajko-Dobroslav (26)
Lun   /   Dobroslav-Rajko (26)
Prekala   /   Milosh-Dobran (29)
Batash   /   Dobren-Obrad (29)
Sharul   /   Rajko-Bogdan-Bratovan (31)
Zhan   /   Milosh (34)
Teperig   /   Milosh-Bogdan (35)
Negaç   /   Dragoslav-Bratovan (36)
Goç   /   Tvrdoje (38)
Bukur   /   Miloje-Doljko (38)
Bukur   /   Pribaç-Tvrdoje (38)
Shantor   /   Darko-Daboje-Bogdan (45-46)
Kumanin   /   Milenko (47)
Ber   /   Mirko (49)
Ratish   /   Dobraçin (49)
Baç   /   Vojimil-Mile (52)
Kutlar   /   Milan (52)
Gurdesh   /   Hvaloje (56)

IV

Gjyshi, emër serb   /   Nipi, emër i huaj

Prstac   /   Nikola-Vitan (25-6)
Dobrota   /   Gal (38)
Stanislav   /   Shishman (50)


V

Babai, emër serb    /   Djali, emër i huaj    /   Nipi, emër serb

Sramko   /   Shtulça   /   Milovan (12)
Neorica   /   Kaliman   /   Prilip (26)
Dragomir-(Hrelja)   /   Lagosh   /   Priboje-(Beloje) (26)

VI

Babai, emër serb   /   Djali, serb   /   Nipi, i huaj

Dobromir   /   Hrança   /   Hunjer-Bojadin (21)
Dobren   /   Milosh-Milesh   /   Malha (29)

VII

Babai, emër i huaj   /   Djali, serb   /   Nipi, serb

Lesh   /   Nikola   /   Rajko (29)
Tolan   /   Bratoslav   /   Tolislav (30)
Rahulj   /   Vladimir-Budislav   /   Raden-Bukoslav (54-55)

VIII

Vëllezër: njëri emër serb   /   tjetri, i huaj

Radoslav   /   Shishman (9)
Drajko   /   Gjon (35)
Drazhut   /   Gjin (44)
Rade   /   Hrsçor (49-50)
Rajko   /   Bratul-Negoslav (4)
Priboje   /   Drokun (11)
Dobrovoj   /   Bratun (34)
Brajen   /   Gjon (35)
Bojica   /   Staver (49)
Kostilo   /   Staver (49)
Belosh   /   Kreçul (50)