Shtojca për Kulturë

Buzëqeshja jote

Pablo Neruda (12 korrik 1904 – 23 shtator 1973)
 

Merrma bukën po deshe,

merrma ajrin, por