Shtojca për Kulturë

Vilajeti i Kosovës dhe kryeqendra e tij sipas diplomatëve italianë

FolegjendaShkupiSyla_1: Shkupi në vitet 1900 (Foto nga Arkivi i Perandorisë Osmane)
 

“Shkupi, vetë historia e Kosovës (Raporte të diplomatëve italianë)”, Skënder Asani, Mehmet Prishtina, Albert Ramaj (Eds), Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup. Shkup, 2022, 221 faqe

“Ai që kontrollon luginën e lumit Vardar është zot i Ballkanit”, Otto von Bismarck

Historia e Vilajetit të Kosovës dhe e kryeqendrës së tij, Shkupit, marrin një kah dramatik nga Kriza Lindore e viteve 1876–1880, përkatësisht gjatë Luftës së Parë Ballkanike 1912/13, kur shqiptarët në këto treva pësuan goditjet më të rënda politike dhe ushtarake, të cilat rezultuan me krijimin vetëm të një shteti të cunguar shqiptar. Në këtë kuptim, pushtimi serb i Vilajetit të Kosovës, përkatësisht i kryeqytetit të këtij vilajeti, Shkupit, bashkë edhe me dy qendrat politike-administrative të Manastirit, Janinës, një nga qendrat më të rëndësishme politike-administrove shqiptare, dobësoi pozicionin e shqiptarëve në Ballkan. Megjithatë, si para, gjatë, ashtu edhe pas këtyre ngjarjeve, interesimi për pjesët dramatike në Ballkan, për shqiptarët dhe zhvillimet politike nuk mungoi në mesin e përfaqësuesve diplomatikë evropianë të akredituar në Shkup.