Shtojca për Kulturë

Dekorimet ideologjike në Shqipëri ende të pashfuqizuara

Gjatë vizitës së Enver Hoxhës në Beograd-Jugosllavi, nga data 23 qershor – 2 korrik 1946, nikoqirët u kujdesën që atë ta dekorojnë me titullin “Hero i Popullit të Jugosllavisë“
 

Në vendet e ish-kampit socialist dukuria e dekorimit ishte bërë pjesë e politikës shtetërore, duke vlerësuar punën dhe të arriturat në veprimtaritë e ndryshme, ku përveç individëve vendas janë dekoruar edhe shtetas të huaj. Fjala është për dekorimin e individëve të cilët kanë qenë pjesëmarrës në LDB, të cilët, sipas tyre, kanë merita të mëdha në fitoren e ideologjisë komuniste. Në këtë aspekt nuk bën përjashtim as Shqipëria, që dëshmohet me vendimin nga Kryesia e Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar më 5 shtator 1945, ku janë dekoruar individë nga Jugosllavia, ku një numër i tyre janë dëshmuar si antishqiptarë, por është për t’u çuditur se një vendim i tillë nuk është shfuqizuar më pas e sidomos nga miratimi i pluralizmit (1990), që është turp për udhëheqësit e Shqipërisë, që nuk mund të arsyetohet me asgjë

Në saje të Vendimit të Kryesisë së Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar nr.117, më datë 5 shtator 1946, janë dekoruar një numër i konsiderueshëm individësh nga ish-Jugosllavia të cilët kanë qenë pjesëmarrës aktivë në Luftën e Dytë Botërore dhe pas saj. Ishte ky një vendim në frymën e bashkëpunimit ideologjik në mes të Shqipërisë dhe Jugosllavisë në kohën kur në Beograd për Shqipërinë ishte përgatitur kabineti si republika e shtatë e Federatës jugosllave.

Kemi të bëjmë me kohën e krimeve dhe të masakrave të serbëve në Kosovë e gjetiu kundër shqiptarëve (Masakra e Tivarit), ku kanë marrë pjesë edhe individë të cilët u dekoruan nga pala shqiptare! Ndonëse marrëdhëniet në mes të Shqipërisë dhe Jugosllavisë u prishën në vitin 1948, dekoratat mbetën të pashfuqizuara nga Kuvendi i Shqipërisë, sikurse edhe për Enver Hoxhën, i cili ka mbajtur dekoratën “Hero i Popullit të Jugosllavisë”.