Shtojca për Kulturë

Dëshmi e gjenocidit serb në Kosovë

Duke lexuar këtë libër nuk ke se si të mos tronditesh, kur para vetes ke shumë fakte autentike, të cilat dëshmitarët i kanë përjetuar, nga veprimet gjenocidale të pushtetit serb ndaj shqiptarëve në Kosovë

Në saje të të dhënave të prezantuara, “Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë 1998-1999” i Jusuf Osmanit – botuar nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2013 – dëshmon për politikën serbe, e cila ishte patologjike ndaj shqiptarëve me përmasat e gjenocidit, me qëllimin final spastrimin etnik të Kosovës. Një ide e tillë ndaj shqiptarëve nuk është e kohës së re, por nga shekulli XIX, ku daton strategjia politike e ekspansionizmit serb, e cila solli tragjedi të mëdha regjionale, ku shqiptarët e përjetuan dekada me radhë, duke përfunduar me luftën e vitit 1999

 

Në saje të të dhënave të prezantuara, “Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë 1998-1999” i Jusuf Osmanit – botuar nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2013 – dëshmon për politikën serbe, e cila ishte patologjike ndaj shqiptarëve me përmasat e gjenocidit, me qëllimin final spastrimin etnik të Kosovës. Një ide e tillë ndaj shqiptarëve nuk është e kohës së re, por nga shekulli XIX, ku daton strategjia politike e ekspansionizmit serb, e cila solli tragjedi të mëdha regjionale, ku shqiptarët e përjetuan dekada me radhë, duke përfunduar me luftën e vitit 1999

Çdo botim për krimet e serbëve në Kosovë është në favor të demaskimit të politikës gjenocidale të tyre ndaj shqiptarëve, që duhet të jetë angazhim i studiuesve të profileve të ndryshme, ku edhe botimi i Jusuf Osmanit “Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë 1998-1999”, është në favor të trajtimit shkencor të kësaj teme duke ia prezantuar opinionit të gjerë.

Në këtë libër, në pika të shkurtra, është paraqitur pjesa hyrëse, krimet e Serbisë në Kosovë më 1988-1999, krimet ndaj fëmijëve, regjistri i fëmijëve që pësuan në luftë, të vrarë e të zhdukur dhe të dhëna të tjera. Me një fjalë kemi të bëjmë me të gjitha llojet e krimeve ndaj shqiptarëve të paraqitur në mënyrë tabelore për të gjitha komunat në Kosovë.