Shtojca për Kulturë

Driton Selmani me “Screenshots of Now” vë në dyshim nocionin e së tashmes

Një zbërthim i nocionit të së tashmes merr shprehje edhe në veprën “Dial L for Luck” që paraqet një burrë të vizatuar në një qese plastike, mbi të cilin janë shkruar në mënyrë reverse, si në pasqyrë, fjalët “Lucky you” (I lumi ti). Kjo vepër është ndërthurur në mënyrë organike e0dhe me veprën tjetër

Kuratorja e kësaj ekspozite, Ana Ivanović, ka theksuar se qasja e Driton Selmanit në art është e bazuar në një reagim instinktiv të tij ndaj mjedisit që si shkas ka një eksperiencë personale dhe veprat e tij në një mënyrë janë një proces i përpunimit të asaj përvoje. E tillë është edhe ekspozita “Screenshots of Now”, që merret me nocionin e së tashmes, diçka që artistin gjithmonë e ka preokupuar. “Një pyetje me të cilën unë luftoj, sepse aspiroj drejt kuptimit të saj, madje edhe gjetjes së një metode për ta paraqitur atë”, ka thënë Selmani

 

Kuratorja e kësaj ekspozite, Ana Ivanović, ka theksuar se qasja e Driton Selmanit në art është e bazuar në një reagim instinktiv të tij ndaj mjedisit që si shkas ka një eksperiencë personale dhe veprat e tij në një mënyrë janë një proces i përpunimit të asaj përvoje. E tillë është edhe ekspozita “Screenshots of Now”, që merret me nocionin e së tashmes, diçka që artistin gjithmonë e ka preokupuar. “Një pyetje me të cilën unë luftoj, sepse aspiroj drejt kuptimit të saj, madje edhe gjetjes së një metode për ta paraqitur atë”, ka thënë Selmani

E shkuara dhe e ardhmja nuk janë vetëm dy entitete jashtë qenies njerëzore: e para e pandryshueshme dhe e dyta e papërcaktueshme. Por, edhe siguria që e kemi për të tashmen nuk mund të merret si e mirëqenë. Çfarë është e tashmja? Diçka që është e vërtetë apo një çështje që po vazhdon edhe tani? Janë këto pyetje që bëhen në mënyrë artistike nga artisti Driton Selmani nëpërmjet ekspozitës “Screenshots of Now”, që është hapur më 20 korrik.

Një zbërthim i nocionit të së tashmes merr shprehje edhe në veprën “Dial L for Luck” që paraqet një burrë të vizatuar në një qese plastike, mbi të cilin janë shkruar në mënyrë reverse, si në pasqyrë, fjalët “Lucky you” (I lumi ti). Kjo vepër është e ndërthurur në mënyrë organike edhe me veprën “Now, Now”, ku fjalët ndizen dhe fiken në cikël të pandalshëm Mesazhi që vjen është bukur domethënës: nga e ndriçuara vjen shikimi i së tashmes si lidhëz mes potencialit dhe veprimit.