Shtojca për Kulturë

“Heroi me një mijë fytyra” në sagën e udhëtimit nëpër kohë dhe botë

“Heroi me një mijë fytyra” në sagën e udhëtimit nëpër kohë dhe botë
Heroi i Campbellit udhëton nga një kulturë në tjetrën, në përpjekje për t’i dhënë frymë idesë se ekziston një vijë përbashkuese mes popujve

Ab origine mundi

 

Te më e çmuara vepër e tij, Joseph Campbell vijëzon hollë udhëtimin universal të heroit, duke marrë në shqyrtim një duzinë mitesh nga anekënd bota, si ilustrime konkrete të idesë së paraqitur. Udhëtimi skicohet në të gjitha fazat e tij dhe ka si qëllim parësor kërkimin e së përbashkëtës njerëzore

Ab origine mundi

Mitet, thënë përmbledhtazi, flasin për origjinën e krijimeve. Kur zëmë ngoje mitet gjallojmë jashtë konceptit kohë dhe vendosemi në një terren ekstemporaliteti, gjithëkohësie a tejkohësie, nëpër të cilin lëvizim mes gjenezës – asaj që quhet fëmijëri e hershme e njerëzimit – dhe kohës së cilës i përkasim, duke krijuar kështu një tablo përherë dinamike të historisë së miteve, që de fakto është histori e lindjes dhe evoluimit të njerëzimit. Këtij terreni ecet duke kthyer kohën mbrapa (përmes teknikës going back) – si mjet i njohur gjurmimi në memorien njerëzore dhe atë mitike – për t’i formësuar hipotezat dhe për t’i ravijëzuar botëkuptimet mbi origjinaritetin e gjërave dhe fenomeneve. Bota e mitit është një botë ad infinitum, e mbushur me simbolikë, deshifrimi i së cilës na afron drejt të vërtetave humane. Ndërkohë që gjuha me të cilën flitet për të, e shkëputur nga logjika rigide, në çdo rast kapërcen përfytyrimet e zakonshme njerëzore.