Shpallje të pavlefshme

Arrita (Shkelzen) Ferizi shpall të pavlefshme diplomën e lëshuar më datën 28 Maj 2010 të Sh.M. “Prishtina High School”, Prishtinë.

Data e publikimit: 10.09.2020
Shpërndaje
Të tjera