Shpallje

Haxhere Dervisholli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, viti 1987, të shkollës së mesme “Gjin Gazulli", ish-“Miladin Popoviq” në Prishtinë.

 

Data e publikimit: 27.06.2020
Shpërndaje
Të tjera