Shpallje e pavlefshme

N.P.SH. "JIMMI" nga Gjakova shpall të pavlefshme certifikaten e TVSH me numër 3016177 me numër të biznesit  80401248 lëshuar nga ATK.

Data e publikimit: 15.01.2022
Shpërndaje
Të tjera