Reklama

Me Pi&Ki Pushimet Shpërblim i ki!

Me Pi&Ki Pushimet Shpërblim i ki!

Egi Group ka lansuar kampanjat shpërblyese për produktet nga Pi&Ki ku me blerjen e produkteve ju keni mundësi të merrni pjesë në kampanjë dhe të jeni një nga fituesit potencial të udhëtimeve nëpër Europë dhe shumë shpërblimeve të tjera. 

Kampanja Shpërblyese me Pasta ofron:

 • 10xUdhëtime për çift në Milano
  10xUdhëtime për çift në Stamboll
  10xSmart Phone
  10xSet tenxhere
  10xSet pjata

Kampanja Shpërblyese me Biskota:

10xUdhëtime për çift në Milano
10xUdhëtime për çift në Barcelon
10xSmart Phone
10xBiçikleta elektrike

Kampanja Shpërblyese me Kikirika:

 • 10xUdhëtime për çift në Paris
  10xUdhëtime për çift në Barcelon
  10xSmart Phone
  10xBiçikleta elektrike

Kampanja Shpërblyese me Flipsa:

 • 10xUdhëtime familjare në Disnepland Paris
  10xTrotinet elektrik
  10xTablet

Për tu bërë pjesë e kampanjave shpërblyese ju duhet të bleni nga produketet e cekura, të preni barkodet nga produktet, ti vendosni 5 barkode nga kategoria e njejtë e produkteve në pliko, të plotësoni shënimet e kërkuara (Emri, Mbiemri, Vendbanimi dhe numri kontaktues) plotësoni po ashtu për cilën kampanjë merrni pjesë p.sh “ Loja Shpërblyese-Pasta”  dhe të dërgohen në adresen - Fabrika e Pi&Ki, Zahaq- Pejë. 

Pasi të keni dërguar plikot ju bëheni pjesëmarrës dhe fitues potencial për kampanjen të cilën keni dërguar barkodet e produkteve. Ju mund të merni pjesë edhe në të gjitha kampanjat por duke ju përmbajtur rregullave për dërgimin e 5 barkodeve nga ajo kategori e produkteve. 

Sa më shumë pliko të dërgoni ju keni më shumë mundësi të jeni fitues.

*Artikull i sponsorizuar