PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Kuiz për fëmijë- A dini se në cilin vit u krijua loja e parë digjitale?

 

a)1940

b)1950