PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Fëmijët njihen me profesionet

 

Së bashku me fëmijët kemi vizituar parkun argëtues, Galaxy, ku u njohëm me profesione të ndryshme. Fëmijët improvizonin secilin prej profesioneve dhe e përjetonin kënaqësinë që sillte puna e çdo profesioni.

Por, pavarësisht se u njohën me shumë profesione, të gjithë fëmijët kishin dëshirën e tyre të veçantë rreth asaj që duan të bëhen kur të rriten.