PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Si bëhet dhurimi i një organi?

 

Si dhurohet një organ?

Ndodh që ndonjëri nga organet e trupit të mos funksionojë mirë. Në këtë rast ai duhet të zëvendësohet. Në këtë mënyrë, që transplantimi të ketë sukses, duhet që organi i ri të jetë i ngjashëm me të vjetrin, ashtu që trupi të mos e refuzojë atë si diçka të panjohur.