Metro

Stafi politik i Prishtinës merr nga dy paga në sektorin publik

 

Një pagë më shumë nga shteti do të marrë stafi politik i Komunës së Prishtinës, i emëruar si aksionar nga kryetari i Komunës, Përparim Rama, nëpër ndërmarrjet publike.

Për një kompensim të tillë që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë, vendimin e ka marrë qeverisja e tanishme e Prishtinës, në shtator të vitit të kaluar, pa e hedhur fare në votim në Kuvendin Komunal.