Metro

Prishtina ndan 205 mijë euro për “telefon”

 

Një buxhet mishmash është ai i vitit 2023 sa u përket shpenzimeve në telefon për Komunën e Prishtinës.

Fillojnë me 75 mijë euro në drejtorinë e Administratës të përcaktuara si shpenzime të telefonisë mobile.