Metro

Kundërshtime për parkingjet publike me rampa

 

Puna e zgjerimit të parkingjeve nga ndërmarrja “Prishtina Parking” është pezulluar. Kjo për shkak të formimit të një komisioni që do të bëjë rishikim të rregullores.

Kryetari Përparim Rama thotë se pezullimi përfshin edhe parkingjet në lagjen “Lakërishtë”.