Metro

Të mërkurën u vaksinuan 130 nxënës në shkollën “Xhevdet Doda”

 

Azem Jaha, drejtor i shkollës “Xhevdet Doda” ka thënë se ditë më parë në këtë shkollë janë sjellë disa formularë për prindërit që lidhen me vaksinimin e fëmijëve.

Ai ka thënë se fëmijët kanë ardhur me formularë të nënshkruar nga prindërit.