Metro

​Ujësjellësi “Prishtina” nga nesër nis nënshkrimin e kontratës për shërbime me konsumatorët

Foto: Koha
 

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”, ka njoftuar konsumatorët se duke filluar nga 9 tetori do të fillojë të trokasë në dyert e secilit konsumator që është i kyçur në sistemin e rrjetit të ujësjellësit, për të nënshkruar Kontratën për Shërbime.

Me Kontratë të shërbimeve të ujit, sipas Ujësjellësit Prishtina, rregullohen marrëdhëniet juridike, gjegjësisht të drejtat dhe obligimet, përfshirë edhe të drejtën për kompensim midis palëve kontraktuese, për ofrimin e shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura.