Metro

Kërkohen investitorë për shkallë lëvizëse e lokale në mbikalim

 

Për të u shpenzuan 180 mijë euro por infrastruktura e tij asnjëherë nuk u finalizua.

Mbikalimi në rrugën “Fehmi Lladrovci” vazhdon të mos e ketë liftin i cili mundëson kalimin nga njëra anë në tjetrën për personat me nevoja të veçanta apo të moshuarit.