Metro

Komuna e Prishtinës akuzohet se po kopjon planin zhvillimor nga Mitrovica

Që nga viti 2018, Komuna e Prishtinës ka mbetur në fazën e parë të hartimit të planit zhvillimor ‘Prishtina 2020-2028’. Gjatë kësaj kohe janë mbajtur vetëm dy takime konsultative me qytetarët dhe organizatat që janë të rëndësishme në përfshirjen e hartimit të këtij plani.

 

Që nga viti 2018, Komuna e Prishtinës ka mbetur në fazën e parë të hartimit të planit zhvillimor ‘Prishtina 2020-2028’. Gjatë kësaj kohe janë mbajtur vetëm dy takime konsultative me qytetarët dhe organizatat që janë të rëndësishme në përfshirjen e hartimit të këtij plani.

Me takime të pakta dhe dhënie jo të duhur të informacioneve, organizata joqeveritare “Qytetari Aktiv”, po vlerëson se ky hartim po bëhet në heshtje.