Metro

Ujësjellësi në Prishtinë kërkon për kujdes në vendosjen e ujëmatësve

Ujësjellësi në Prishtinë kërkon për kujdes në vendosjen e ujëmatësve
 

Kompania e Ujësjellësit “Prishtina” ka bërë thirrje për kujdes të shtuar për vendosjen e ujëmatësve.

Sipas njoftimit për shkak të kushteve atmosferike, instalimet brenda pronës përfshirë edhe ujëmatësit, mund të ngrihen brenda disa orëve nëse janë të ekspozuar ndaj ajrit të ftohtë.