Metro

Parkingu nëntokësor, banorët e barakave s’pranojnë të largohen pa iu siguruar banimi i përhershëm

Për më shumë se 40 vjet Sami Kika ka shfrytëzuar njërën prej barakave brenda hapësirave të oborrit të Universitetit të Prishtinës për objekt banimi.

 

Për më shumë se 40 vjet Sami Kika ka shfrytëzuar njërën prej barakave brenda hapësirave të oborrit të Universitetit të Prishtinës për objekt banimi.

Megjithatë, nisja e punimeve të parkingut nëntokësor atë bashkë me banorët e tjerë të këtij pavijoni do t’i gjejë jashtë këtyre hapësirave.