Metro

Gjobë ndaj kompanisë që dëmtoi infrastrukturën gjatë punimeve në një rrugë të Prishtinës

Gjobë ndaj kompanisë që dëmtoi infrastrukturën gjatë punimeve në një rrugë të Prishtinës

Derisa bëhen ndërtime në rrugë, shpeshherë kompanitë e kontraktuara për kryerjen e punimeve dëmtojnë infrastrukturën përcjellës rrugore. Për çka ndaj këtyre kompanive po shqiptohen edhe gjoba.

Së fundmi, komuna e Prishtinës ka shqiptuar 200 euro gjobë ndaj një kompanie private, e cila ka dëmtuar infrastrukturën rrugore.