Metro

Deponi në kënd lodrash në Taukbahqe

U mbyllën në vitin 2016 pas një vlerësimi të Inspektoratit të Prishtinës se lodrat nuk ishin të sigurta për fëmijët e kryeqytetit.

Por, që atëherë, Komuna e Prishtinës nuk ka arritur që të bindë shfrytëzuesin që t’i largojë ato.