Metro

KRU “Prishtina” ankohet për bllokimin e kanalizimeve nga qytetarët

KRU “Prishtina” ankohet për bllokimin e kanalizimeve nga qytetarët

Kompania Rajonale e Ujësjellësit ”Prishtina”, ka njoftuar se si pasojë e moskujdesit të qytetarëve të cilët pandërprerë vazhdojnë me hedhjen e mbeturinave të ndryshme në rrjet, po bllokohen kanalizimet gjithandej.

KRU “ Prishtina”, ka paraqitur një rast të tillë, i cili u pastrua gjatë ditës së sotme nga ekipet e mirëmbajtjes.